TomoQ Organisatie Advies
Specialist in ICT service- en beheerorganisaties
Visie
Produkten en diensten
Favoriete Links
Produkten en diensten

TomoQ kent een drietal produkten:
- Analyse (en blauwdruk van organisatie en processen)
- Advies en begeleiding van het professionalisering- en verandertraject
- Interim functies
 

Analyse en blauwdruk van organisatie en processen
Resultaat is een advies over hoe een organisatie ingericht kan worden om de bedrijfsdoelen te verwezenlijken. Het advies bevat tevens een interventieplan. Dit is het plan hoe professionalisering of veranderingen worden bereikt. 
 
Analyse en begeleiding van het professionalisering- en verandertraject
Resultaat in de eerste fase is een interventieplan inclusief benodigde resourcing. Indien de opdrachtgever niet over gekwalificeerd personeel beschikt om een professionalisering of verandertraject te begeleiden kan TomoQ het traject begeleiden. TomoQ werkt met hoog gekwalificeerde zelfstandige professionals en zal dat altijd doen in samenwerking met management en medewerkers van de ICT Organisatie zelf. Dit om veranderingen te verankeren. Afhankelijk van het advies zal de begeleiding bestaan uit: werkconferenties, trainingen, presentaties  etc.
 
Interim functies vervullen
Gedurende een verandering kan het noodzakelijk zijn dat bepaalde rollen tijdelijk worden ingevuld. Dit gebeurt met name om vier redenen:
- Er moet iemand zijn die op korte termijn bepaalde rollen invult, anders gaan de veranderingen niet lopen;
- Bepaalde rollen moeten nog vorm krijgen en zullen in de eerste fase naast het uitvoeren van de werkzaamheden ook gestalte gaan krijgen (taken, bevoegdheden, houding en gedrag);
- Bepaalde rollen worden door medewerkers van het bedrijf uitgevoerd, maar er is ook behoefte aan iemand die naast het vervullen van de rol de collega’s coached bij het invullen van de rol;
- Een verandering dient geborgd te worden in een organisatie. Door het invullen van interim management functie kan de borging worden verzekerd.