TomoQ Organisatie Advies
Specialist in ICT service- en beheerorganisaties
Visie
Produkten en diensten
Favoriete Links
Home

Er wordt veel verwacht van ICT organisaties. Een ICT organisatie moet kwalitatief betrouwbare diensten leveren,  innovatief zijn en dit tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast moet  ICT natuurlijk veilig zijn en moet de ICT organisatie in staat zijn leveranciers goed aan te sturen. Dit betekent dat de leiding van ICT organisaties continue het optimum zoekt tussen verschillende aspecten. Hierdoor zijn ICT organisaties voortdurend onderheving aan veranderingen. Deze veranderingen brengen op hun beurt ook spanning met zich mee. Hoe verander je een lopende trein? Met name bij de service en beheer onderdelen van een ICT organisatie is dit merkbaar. Klachten over het niet goed functioneren van de ICT organisatie komen vaak bij deze twee onderdelen binnen.Terwijl de problematiek vaak breder is. Denk maar aan de dienstverlening van call centers.

TomoQ geeft advies en begeleiding bij het inrichten en professionaliseren van ICT service en beheerorganisaties. TomoQ werkt vanuit een visie om verbeteringen op de lange termijn te borgen. Eerst zal de richting worden bepaald. Vervolgens wordt aan de inrichting gewerkt zodat de ICT organisatie, volgens verwachting van de klant, het werk kan verrichten. Dit wordt bereikt door eerst de bestaande organisatieproblemen in kaart te brengen (analyseren wat de daadwerkelijke oorzaken zijn). Vervolgens wordt een duidelijk verbeterplan of te wel interventieplan gemaakt. TomoQ richt zich op de ICT strategie, op service- en beheerprocessen, op personeelsbeleid en op het gebruik van ondersteunende tools voor de processen.
 
TomoQ positioneert zich tussen de strategische organisatie advies bedrijven en de operationele consultancy bureau’s. Daarbij zal TomoQ de conceptuele kwaliteit van strategische organisatie advies bedrijven combineren met de pragmatische invulling van de meer operationele consultancy bureau’s. Voor vragen of een vrijblijvend kennismakinggesprek kunt u altijd contact met mij opnemen.  

John Tomatala
Eigenaar TomoQ Organisatie Advies
info@tomoq.nl
06-11321644