TomoQ Organisatie Advies
Specialist in ICT service- en beheerorganisaties
Visie
Produkten en diensten
Favoriete Links
Visie
Een ICT organisatie is een entiteit van mensen die een gezamenlijk doel nastreeft. Dit geldt voor commerciële als non-profit organisaties. Bij professionalisering- en verandertrajecten is het belangrijk dat de focus ligt op mens en organisatiedoelstelling. Onze aanpak is er op gericht dat er verbinding ontstaat tussen de mensen onderling en tussen de mensen en de doelstellingen. De ervaring leert dat bij het bereiken van deze verbinding er vertrouwen ontstaat. Organisaties waarin veel onderling vertrouwen is, zullen betere resultaten behalen.

Analyse
Hoe ziet een ICT organisatie eruit? Een organisatie kan je met verschillende brillen bekijken. Elke ICT organisatie is uniek. Het kenmerk van de organisatie wordt door een aantal aspecten bepaald namelijk de structuur, de politiek en de cultuur. Als je dat projecteert op de hoofdelementen van een organisatie; beleid, organisatie en personeel, krijg je onderstaand matrix (bron: Peter Camp). Met behulp van de matrix wordt een integrale diagnose gemaakt.
Naast de integrale diagnose zal TomoQ ook onderzoek doen naar de karakteristiek van de organisatie. De organisatie karakteristieken die wij hanteren zijn gebaseerd op het kleurdruk denken van Leon Caluwe. Blauw staat voor organisaties die sterk gericht zijn op (tastbare) resultaten, rood staat voor organisaties waarbij de mens centraal staat, geel staat voor organisaties waarbij veel politieke invloed is, groen staat voor organisaties die veel effort steken in het lerend vermogen en wit staat voor organisaties die erkennen dat de organisatie voortdurend in beweging is. Alle organisaties bevatten genoemde karakteristieken. De mate waarin een karakteristiek overheersend is beplaald hoe een organisatie reageert op veranderingen. TomoQ zal de karakteristiek vaststellen, zodat de veranderaanpak succesvol landt in de organisatie.
 
TomoQ gelooft dat de combinatie van het typeren en het vaststellen van de karakteristiek gebruikt dienen te worden voor een juiste analyse. Deze analyse vormt de basis voor het interventieplan. Het interventieplan is het plan waarin de maatregelen (interventies) staan die nodig zijn om de uiteindelijke doelstelling te realiseren. Het interventieplan zal regelmatig worden bijgesteld omdat de effecten van een interventie niet 100% voorspelbaar zijn. Derhalve zullen tijdens een verandertraject de effecten van de interventies nauwlettend worden gevolgd. Alleen op deze manier zal een succesvolle verandering worden bereikt.
 
Ter overweging
Met veel inspanning kan men bergen beklimmen. Hierdoor krijgt men overzicht. Echter, vergeet niet regelmatig af te dalen om de juiste werkelijke interactie tussen mensen te zien. Helikoper view vs detail inzicht.
 
Overzicht Verbinden